Etätyö 2.0: Työn tulevaisuus digitaalisessa maailmassa

Etätyö on noussut merkittäväksi osaksi työelämää erityisesti digitalisaation ja teknologisen kehityksen ansiosta. Monet yritykset ovat alkaneet tarjota etätyömahdollisuuksia työntekijöilleen, mikä mahdollistaa joustavamman työskentelyn ja työn ja henkilökohtaisen elämän paremman tasapainon. 

Monet teknologia- ja ohjelmistoyritykset ovat jo pitkään hyödyntäneet etätyötä. Muun muassa Google, Microsoft ja Shopify tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden työskennellä etänä ja ovat kehittäneet vakiintuneita etätyökäytäntöjä. 

Etätyö on suosittua muillakin aloilla, konsultointi- ja ammattipalveluyrityksissä (esim. Deloitte, PwC ja Accenture), media- ja viestintäyrityksissä (esim. BuzzFeed, The New York Times ja BBC) ja rahoitus- ja pankkialan (esim. American Express, Trustly ja Citigroup.) 

Myös mainostoimistot, nettikasinot ja muut viihdepalvelut, graafiset suunnittelutoimistot ja freelancereina toimivat taiteilijat voivat helposti työskennellä etänä omista työtiloistaan. Etätyö on erityisen houkutteleva vaihtoehto työntekijöille, jotka asuvat kauempana toimistolta tai haluavat välttää työmatkat.

Etätyö mullistaa työelämän: etätyön hyödyt

Etätyö tarjoaa monia etuja sekä työnantajille että työntekijöille. Työnantajat voivat hyötyä etätyöstä alentaessaan toimistokustannuksia, parantaessaan työntekijöiden tyytyväisyyttä ja lisätessään tuottavuutta. 

Etätyön etuihin kuuluvat:

 • Toimistokustannusten aleneminen: Etätyö mahdollistaa sen, että osa työntekijöistä voi työskennellä kotoa tai muista etäpaikoista. Tämä vähentää tarvetta suurille toimistotiloille ja säästää yrityksille huomattavia kustannuksia vuokrien, kiinteistön ylläpidon ja muiden toimistoon liittyvien kulujen osalta.
 • Työntekijöiden tyytyväisyys: Etätyö tarjoaa työntekijöille joustavuutta ja autonomiaa, mikä lisää heidän tyytyväisyyttään työhönsä. Mahdollisuus työskennellä omassa ympäristössä ja hallita omaa aikataulua parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutuneisuutta.
 • Työmatkojen vähentyminen: Etätyö tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden välttää stressaavia työmatkoja. Säästyvä aika ja vaivannäkö työmatkojen osalta voivat olla merkittävä etu työntekijöille, mikä parantaa heidän elämänlaatuaan ja auttaa heitä keskittymään paremmin työtehtäviinsä.
 • Parempi työn ja perhe-elämän tasapaino: Etätyön joustavuus mahdollistaa työntekijöille paremman tasapainon työn ja perhe-elämän välillä. He voivat joustavammin sovittaa yhteen työvelvoitteet ja perheen tarpeet ilman, että heidän täytyy käyttää paljon aikaa ja energiaa työmatkoihin. 
 • Tuottavuuden kasvu: Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että etätyöntekijät voivat olla yhtä tai jopa tuottavampia kuin perinteisissä toimistoympäristöissä työskentelevät kollegansa. Vähemmät häiriöt ja keskeytykset, työmatkojen säästö, parempi työn ja yksityiselämän tasapaino sekä työntekijöiden tyytyväisyys edistävät kaikki tehokkaampaa työskentelyä.

Kaiken kaikkiaan etätyö tarjoaa monia etuja, jotka edistävät sekä työnantajien että työntekijöiden hyvinvointia ja tehokkuutta. Yhä useammat yritykset ovatkin ottaneet etätyön osaksi työkulttuuriaan, hyödyntäen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Etätyöntekijät puolestaan voivat hyötyä joustavasta aikataulusta, vähemmästä stressistä työmatkojen osalta ja mahdollisuudesta työskennellä missä tahansa. 

Etätyön kääntöpuoli: etätyön haasteet

Vaikka etätyö tarjoaa monia etuja, se ei välttämättä sovi kaikille työntekijöille tai kaikkiin työtehtäviin. Esimerkiksi tiimityössä, jossa tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta tai fyysistä läsnäoloa, etätyö saattaa olla haastavaa. Toisaalta, tehtävät, jotka ovat itsenäisiä ja eivät vaadi jatkuvaa vuorovaikutusta, voivat olla paremmin soveltuvia etätyöhön.

Etätyö edellyttää asianmukaista työympäristöä, jossa työntekijä voi keskittyä ja olla tuottava. Kotona tai muussa etäpaikassa työskentely vaatii rauhallisen ja häiriöttömän tilan, jossa on tarvittavat työvälineet ja -tekniikka. Joillekin työntekijöille tämä voi olla vaikeaa järjestää, esimerkiksi jos heillä on kotonaan rajallinen tila tai paljon häiriötekijöitä.

Muita etätyön mukanaan tuomia haasteita ovat: 

 • Kommunikointi ja tiimityö: Etätyössä kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen puute voi vaikeuttaa tehokasta kommunikointia ja tiimityötä. On tärkeää löytää tapoja ylläpitää jatkuvaa viestintää ja yhteistyötä etäyhteyksien avulla. Hyödynnä erilaisia viestintävälineitä, kuten videoneuvotteluja, pikaviestimiä ja sähköpostia, ja järjestä säännöllisiä tiimipalavereita, jotta tiedonkulku ja yhteistyö sujuvat tehokkaasti.
 • Motivaation ylläpitäminen: Etätyö vaatii itsensä motivoimista ja kurinalaisuutta, koska työntekijä on vastuussa omasta aikataulustaan ja työtehtäviensä suorittamisesta. Luo selkeä työpäivä ja aseta tavoitteita, jotka auttavat sinua pysymään motivoituneena. Hyödynnä myös tekniikan tarjoamia työkaluja, kuten ajanhallintasovelluksia ja tehtävälistoja.
 • Työn ja yksityiselämän tasapaino: Etätyö voi hämärtää rajan työn ja yksityiselämän välillä, mikä voi aiheuttaa haasteita tasapainon ylläpitämisessä. Luo selkeät työajat ja pidä kiinni niistä. Määritä selkeä työtila kotona, joka auttaa erottamaan työn ja vapaa-ajan. 
 • Teknologian haasteet: Etätyössä voi ilmetä teknisiä haasteita, kuten huono internetyhteys tai ohjelmistojen ongelmat. Varmista, että sinulla on luotettava internet-yhteys ja että sinulla on tarvittavat tekniset laitteet ja ohjelmistot toimivat kunnolla. Muista varmuuskopiot!
 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen puute: Etätyössä on vähemmän sosiaalista vuorovaikutusta kollegoiden kanssa, mikä voi johtaa tunteeseen eristyneisyydestä. Yritä luoda virtuaalinen yhteisö työtovereiden kanssa järjestämällä epämuodollisia tapaamisia, virtuaalisia kahvitaukoja tai tiimirakennustoimintoja. Hyödynnä myös sosiaalisen median ryhmiä ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden avulla voit pysyä yhteydessä muihin ammattilaisiin.

Näitä tekijöitä on arvioitava tapauskohtaisesti ja päätös etätyön sopivuudesta on tehtävä yksilöllisesti. Jotkut työntekijät menestyvät erinomaisesti etätyössä, kun taas toiset saattavat kaivata enemmän perinteistä toimistoympäristöä. Joustavat työskentelymallit, kuten osa-aikainen etätyö tai hybridimalli (osittainen etätyö ja osittainen toimistotyö), voivat tarjota joustavuutta ja tasapainoa erilaisille työntekijöille.

Nopeat vinkit tehokkaaseen etätyöskentelyyn

Tehokas etätyöskentely vaatii hyvää suunnittelua ja itsekuria. Tässä neljä nopeaa vinkkiä:

 • Luo selkeä työtila: Järjestä kotona tai etätyöpaikalla selkeä ja häiriötön työtila, jossa voit keskittyä työtehtäviin.
 • Luo rutiinit: Aseta itsellesi selkeät työajat ja rutiinit, jotka auttavat sinua pysymään keskittyneenä ja tehokkaana.
 • Kommunikoi säännöllisesti: Pidä yhteyttä työkavereihin ja esimieheesi säännöllisesti etäyhteyksien avulla. Hyödynnä erilaisia viestintävälineitä, kuten sähköpostia, pikaviestimiä ja videoneuvotteluja.
 • Pidä taukoja: Muista pitää taukoja ja huolehtia hyvinvoinnistasi. Käytä tauot liikuntaan, rentoutumiseen tai muihin itsellesi mieluisiin aktiviteetteihin, kuten vaikkapa pelaamiseen.

Etätyö on tullut jäädäkseen ja se tarjoaa monia etuja niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Vaikka etänä työskentely tuo mukanaan myös haasteita, tehokkaan etätyöskentelyn avaimet löytyvät hyvästä suunnittelusta ja varautumisesta.

Julkaistu
Kategoria(t): työ